Bedrijfsvoering en FinanciŽn“Als gemeente heb je je te houden aan de begroting. Dat doe je thuis toch ook?” – Bart de Leeuw


Net zoals jij thuis de boel op orde moet hebben, geldt dat voor de gemeente Maasdriel ook. De middelen die we hebben moeten verantwoord en bewust ingezet worden. Focus op kostenbesparing is een vereiste voor een overheid. In goede en slechte tijden. Het geld wat we gezamenlijk bij elkaar brengen moet optimaal besteedt worden.

Daarvoor moet de gemeente Maasdriel alle mogelijke middelen inzetten die het tot haar beschikking heeft. Kan er door samenwerking met een nabijgelegen gemeente een forse kostenbesparing gemaakt worden door gezamenlijk minder te betalen voor eenzelfde of zelfs betere kwaliteit, dan mag niets dat in de weg staan.

Maar ook het gemeentehuis moet een goed functionerende organisatie zijn, die er is voor jou als burger. Er moet projectmatiger gewerkt worden. Met vooropgestelde doelen die achteraf gemeten kunnen worden. Jij, verenigingen en bedrijven moeten klantvriendelijk geholpen worden. Opvolging van afspraken moet een vanzelfsprekendheid zijn en wachttijden bij de balies tot een minimum beperkt worden. Veel van deze zaken zijn in onze gemeente al uitstekend geregeld. En dat we dat willen continueren mag geen verrassing zijn.

Wil je meer weten of dit thema kijk dan in ons complete verkiezingsprogramma 2014 – 2018