Onderwijs“Om groot te zijn in de toekomst, moet je nu alle ruimte krijgen” – 
Monique van de Wiel – van den Oord


Onderwijs is van levensbelang voor een samenleving. Samen Sterk Maasdriel zet zich dan ook in voor goede schoolhuisvesting. Een ontwikkeling van brede scholen behoort tot die taken.

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich op wat voor manier dan ook bezighouden met opgroeiende kinderen met als doel om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. In de gemeente Maasdriel is het van belang dat scholen aansluiten in de behoefte van onze inwoners. Door samen te werken met peuterspeelzalen, kinderopvangcentra, sportverenigingen, cultuur en bibliotheek. Of dat nu intern is of met externe partijen.

Waar we onze scholen voortdurend up to date houden, is dat ook nodig voor de omgeving van scholen. Verkeersveiligheid en veiligheid voor onze kinderen in het algemeen staat voorop. Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Dat brengt logischerwijs veel verkeersdrukte met zich mee. Daarom is het van belang dat er in de omgeving van de scholen voldoende ruimte en gelegenheid is om je kinderen op een veilige manier te brengen en weer op te halen. Samen Sterk Maasdriel wil dan ook inzetten op een goede infrastructuur in de buurt van scholen.

Wil je meer weten of dit thema kijk dan in ons complete verkiezingsprogramma 2014 – 2018