2024

Wij wensen iedereen een fantastisch nieuw jaar toe!

Met de start van het nieuwe jaar, blikken we ook terug op 2023. “In 2023 zijn we gestart met het programma Kansrijk Bouwen! Daar plukken we nu al de vruchten van. We hebben momenteel maar liefst zo’n 325 woningen ter inzage liggen.”, vertelt SSM-wethouder Michiel Alexander de Raaf. Met dit programma motiveren we ontwikkelaars om goede nieuwbouwplannen in te leveren die we dan sneller kunnen ontwikkelen. De eerste reacties zijn positief. “We gaan in 2024 verder versnellen met de woningbouw. Gezien de grote woningbehoefte onderzoeken we de uitbreiding van Maasdrielse kernen. Als een ontwikkelaar hier gronden heeft, kunnen we dankzij Kansrijk Bouwen! sneller duidelijkheid geven wat de mogelijkheden zijn. En zo kunnen we als gemeente onze capaciteit gerichter inzetten. Zonder veel onderzoeken en tijdsverlies gaat dit een flink aantal hectares opleveren. En dat is goed, want met deze nieuwe projecten hebben we het over een paar honderd extra woningen.”

Nieuwe projecten zijn hard nodig voor Maasdriel. De vraag naar woningen is enorm. Samen Sterk Maasdriel is voorstander van de maatregelen om te versnellen. SSM zal in de gemeenteraad de ontwikkelingen niet alleen volgen. Onze partij heeft ook zelf een voorstel gedaan voor nieuwe mogelijkheden om de woningbouw te versnellen. Zo zijn we Samen Sterk!