fbpx

Historie

Samen Sterk Maasdriel is een partij die samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Wij maken geen onderscheid in politieke kleur. Het gaat ons om het lokale belang van de burger. Niet voor niets zijn we ontstaan uit het samengaan van vier lokale groeperingen in Maasdriel.

Toon van den Biggelaar

Toon van den Biggelaar
Toon van den Biggelaar (1939-2002) was in 1966 de grondlegger van zijn eigen “lijst van den Biggelaar”. Hij was een zeer aimabel mens, een visionair, een snelle beslisser maar bovenal een rasechte ondernemer en een volbloed bestuurder. Voor de oude gemeente Maasdriel, waarin hij lang als wethouder gefunctioneerd heeft, was hij uiterst belangrijk. Ook na zijn wethouderschap bekleedde hij nog vele bestuursfuncties in en buiten onze gemeente. Niet voor niets was hij ereburger van (oud) Maasdriel en ridder in de orde van Oranje Nassau.

Eerste Fusie 1982
Samen Sterk Maasdriel is in 1982 opgericht. Deze partij is ontstaan uit de partijen “lijst van den Biggelaar” en “Constructief Maasdriel” (in 1970 opgericht door Ton Verachtert en Gijs van Eeuwijk). Deze fusie had alles te maken met de verwachtte herindeling van de gemeenten Hedel, Ammerzoden en Maasdriel (HAM gemeenten). Deze herindeling is in 1986 echter niet doorgegaan omdat de Eerste Kamer het wetvoorstel tot herindeling afstemde. De meeste leden van de nieuwe lijst Samen Sterk Maasdriel kwamen wel van de “lijst van den Biggelaar”.

Onze wethouders en raadsleden van voor de herindeling in 1999
Samen Sterk Maasdriel, lijst van den Biggelaar en Constructief Maasdriel hebben diverse raadsleden voortgebracht zoals Toon van den Biggelaar, Martin van Eeuwijk (Velddriel), Frans Verhoeven (F.X.), Riek Verhoeven-van de Berk, Frans Nendels, Sjef van Dulmen, Ruth van Hoesel, Leo Steenbekkers, Gijs van Eeuwijk, Ton Verachtert en Jo van den Braak (zitttend Raadslid PvdA).
Toon van den Biggelaar en Gijs van Eeuwijk zijn de Samen Sterk Maasdriel wethouders geweest in de oude gemeente Maasdriel.

Tweede Fusie 1999
Na de herindeling in 1999 is Samen Sterk Maasdriel versterkt uit de strijd gekomen. In 2002 hebben zich de plaatselijke partijen Gemeenschappelijk Belang uit Ammerzoden (Huub de Groot c.s.) en Dorpsbelang uit  Rossum (Koos van Thiel c.s.) bij Samen Sterk Maasdriel aangesloten. Dit samengaan van de lokale politieke partijen in Maasdriel was een groot succes en resulteerde bij de verkiezingen van 2002 in maar liefst vier raadszetels. Huub de Groot, Léon Verhoeven, Koos van Thiel en Leo Steenbekkers. Vanaf 2002 maakt Samen Sterk Maasdriel weer deel uit van de coalitie.

Raadsperioden 2002-2006-2010

Gijs van Eeuwijk is tot eind 2006 onze wethouder geweest. Vanaf het begin van 2007 heeft Samen Sterk Maasdriel met Ton Verachtert een wethouder van buiten de gemeente aangetrokken.

In de periode 2002-2006 werden de vier zetels bezet door Leo Steenbekkers, Leon Verhoeven, Huub de Groot en Koos van Thiel.

In de periode 2006-2010 hebben we maar twee zetels, Leo Steenbekkers, Arnold van Hooft tot juni 2006, daarna Huub de Groot. 

Samen Sterk in 2010

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 werden onze inspanningen voor de gemeenschap van Maasdriel beloond met maar liefst vier raadszetels. En op 40 stemmen na hadden we bijna 5 raadszetels bemachtigd. Na de verkiezingen van 2010 bestaat onze fractie uit: Leo Steenbekkers ( Fractievoorzitter) en al vanaf 1982 onafgebroken raadslid van de oude en de nieuwe gemeente Maasdriel), Léon Verhoeven (tevens voorzitter commissie Ruimte en plaatsvervangend raadsvoorzitter) en al eerder raadslid van 2002-2006), Bart de Leeuw en Toine Nettenbreijers. Vanwege de drukke werkzaamheden in het bedrijfsleven waren Leo Steenbekkers en Léon Verhoeven genoodzaakt eerder te stoppen met het raadswerk. Deze zetels werden overgenomen door Maarten Daalder en Miranda van der Waal. Miranda heeft in het laatste jaar, los van Samen Sterk, als eenmansfractie gefunctioneerd.

De Gemeenteraadsverkiezingen van 2014

In 2014 ging Samen Sterk met nieuw elán de verkiezingen tegemoet. De kieslijst werd uitgebreid en verjongd en een frisse en gedurfde campagne liet de kiezer kennismaken met de nieuwe kandidaten. Ons verkiezingsprogramma werd een toegankelijk magazine en de open manier van communiceren gaf de kiezer duidelijkheid en SSM kleur!

Met Jan Hein de Vreede als nieuwe wethouder, en maar liefst zes (!) raadsleden t.w. Bart de Leeuw (fractievoorzitter), Toine Nettenbreijers, Anita Cuppers, Niels Steenbekkers, Rudi van Hooft en Erik van Hoften, namen we zitting in de raad. Samen met het CDA (9 zetels) vormden we de coalitie.

De Gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Onze campagne was vergelijkbaar met die van 2014, echter wel met meer inzet op de social media platforms. We werden beloond door de kiezers, we groeiden naar 7 zetels. Na onderhandelingen met alle partijen, zijn we toch weer uitgekomen op een coalitie met CDA (6 zetels).

Met twee wethouders, Jan Hein de Vreede en Erik van Hoften hebben we uitstekende inbreng in het bestuur van Maasdriel.

De zeven raadsleden zijn Bart de Leeuw (fractievoorzitter, plv voorzitter van de Raad), Toine Nettenbreijers (plv fractievoorzitter, voorzitter commissie S&F), Anita Cuppers-Nendels, Rudi van Hooft, Niels Steenbekkers, Peter van Liempt en Kees van Baar. In 2020 verhuisde Anita uit de gemeente Maasdriel, haar plaats in de Raad is ingevuld door Gerard Kroezen.