Samen Sterk Maasdriel draagt Toine Nettenbreijers voor als nieuwe wethouder

Het bestuur van Samen Sterk Maasdriel (SSM) gaat de heer Toine Nettenbreijers voordragen als nieuwe wethouder voor het College van de gemeente Maasdriel. Met de voordracht van Toine Nettenbreijers is het bestuur ervan overtuigd een goede opvolger en geschikte kandidaat uit eigen gelederen gevonden te hebben. Iemand met hart voor het openbaar bestuur, vele jaren ervaring in de gemeenteraad, kennis van het beheer van de openbare ruimte en duurzaamheid en met passie voor Maasdriel en de lokale politiek.

De gemeente wordt verzocht de interne procedure voor de benoeming door de gemeenteraad van Toine als wethouder op te starten.

Toine Nettenbreijers is vanaf 2010 lid van de gemeenteraad van Maasdriel namens Samen Sterk Maasdriel en is woonachtig in Hedel. Hij toonde zich gedreven en waar nodig ook volhardend in onderwerpen in het ruimtelijk domein. Hij heeft zowel werkervaring in het bedrijfsleven alsook in de gemeentelijke overheid, met name op het gebied van beheer van de openbare ruimte en duurzaamheid.

Toine over zijn voordracht:”Na ruim 13 jaar actief te zijn als raadslid namens Samen Sterk Maasdriel, zie ik de wethoudersfunctie als een mooie vervolgstap om mij verder in te zetten voor de inwoners van de gemeente Maasdriel.“

Na de onverwachte aankondiging van zijn vertrek per 21 mei a.s. door Erik van Hoften, moest het bestuur naarstig op zoek naar een nieuwe wethouder. Toine Nettenbreijers zal de portefeuille van de heer van Hoftenovernemen. Na instemming van de benoeming van de heer Nettenbreijersdoor de gemeenteraad, zal Toine zich met Michiel de Raaf vanuit SSMblijven inzetten voor een integer en collegiaal lokaal bestuur en het samenbouwen aan een sterk Maasdriel. Hij zal verder mede invulling en uitvoering gaan geven aan het bestuursakkoord ‘Samen doen’ dat vorig jaar is opgesteld bij aantreden van het College van B&W.