Samen Sterk Maasdriel wil meer woningen in de komende jaren

De vraag naar woningen in de gemeente Maasdriel is groot. Samen Sterk Maasdriel vraagt al
een aantal jaren aandacht voor een groter woningaanbod in de verschillende kernen van de
gemeente. De urgentie en de noodzaak voor een groter woningaanbod is groot. Het college
is al bezig om een versnelling in de woningproductie aan te brengen, maar volgens Samen
Sterk Maasdriel moet er meer gebeuren.


In de Begrotingsraad van 2 november jl. heeft Samen Sterk Maasdriel aangekondigd een
initiatief te hebben genomen tot het opstellen van een discussienotitie voor de
gemeenteraad. In deze notitie zijn een aantal mogelijkheden opgenomen om het aanbod van
woningen te versnellen en te vergroten: Het woningaanbod voor ouderen, woningzoekende
jongeren en bijvoorbeeld voor inwoners die door omstandigheden tijdelijk een woning
zoeken. Samen Sterk Maasdriel wil met deze notitie het gesprek in de gemeenteraad
aangaan, en kijken welke kansen en koers moeten worden aangepakt en uitgewerkt om te
komen tot meer woningen. De hoop is dat het na de discussie in de gemeenteraad duidelijk
is welke aanpassingen in het beleid en/of regels kansrijk zijn, en dat er daarna keuzes
gemaakt worden die breed zullen worden gesteund door de gemeenteraad.


Enkele mogelijkheden die in de notitie worden benoemd zijn: woningbouw mogelijk maken
aan de randen van kernen (buiten de huidige kerngrenzen), een ruimhartiger en stimulerend
beleid om levensloopbestendige of zorgwoningen te bouwen op eigen terrein (bijvoorbeeld
met prémantelzorgwoningen), meer flexibiliteit in het nu vaste percentage sociale
huurwoningen in een woningbouwplan, en een ruimhartiger beleid ten aanzien van
woningsplitsing, kavelsplitsing en functiewijziging. Het moet gemakkelijker worden.

Samen Sterk Maasdriel heeft, gezien het belang van het onderwerp, gevraagd om deze
discussienotitie spoedig in de gemeenteraad te bespreken. Ze zien uit naar de behandeling
en hopen op een door de gemeenteraad breed gedragen koers om te zorgen dat het aantal
woningen (sneller) toeneemt. Dat is volgens Samen Sterk Maasdriel hoognodig!