Stand van zaken (in)formatieproces Maasdriel: bestuursakkoord in ontwikkeling, wethouders bekend

Samen Sterk Maasdriel (SSM) en CDA Maasdriel streven ernaar 1 juni een zo breed mogelijk gedragen (concept)raadsakkoord te presenteren. Dat is de uitkomst van de gesprekken die de coalitiepartijen afgelopen week met elkaar voerden. De partijen werken momenteel aan een eerste versie van het (concept)raadsakkoord, die zij op zeer korte termijn toesturen aan alle Maasdrielse raadsfracties voor een inhoudelijke reactie. Dat moet leiden tot een definitief bestuursakkoord waarin alle partijen zich vertegenwoordigd voelen. SSM en CDA Maasdriel streven naar een (concept)raadsakkoord waaraan álle betrokkenen, ieder in de eigen rol, de komende 4 jaar uitvoering willen geven om er zo samen voor te zorgen dat Maasdriel een plek blijft waar het fijn wonen, werken en ondernemen is voor iedereen.

Wethouders

Inmiddels zijn de wethouders bekend die uitvoering gaan geven aan het (concept)raadsakkoord. Door het besluit van Jan-Hein de Vreede (SSM) om zich voor de nieuwe bestuursperiode niet meer beschikbaar te stellen als kandidaat voor het wethouderschap, moest SSM op zoek naar een nieuwe wethouder. Die vond de partij in dr. ing. Michiel Alexander de Raaf.

Michiel heeft 10 jaar in de gemeente Maasdriel gewoond en is actief geweest in de lokale politiek. Als medisch longonderzoeker heeft hij in verschillende academische ziekenhuizen gewerkt en is hij ingezet bij de bestrijding van Covid-19. De laatste jaren werkte hij als crisismanager en beleidsadviseur voor de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en heeft daar gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Tevens is Michiel voorzitter van de Historische Kring Bommelerwaard.

Samen met wethouders Erik van Hoften (SSM), Anita Sørensen (CDA), Peter de Vries (CDA) en burgemeester Henny van Kooten zal Michiel het dagelijks bestuur van de gemeente Maasdriel gaan vormen. De portefeuilleverdeling volgt bij de presentatie van het (concept)raadsakkoord en de installatie van de wethouders. Op een later moment wordt afscheid genomen van huidig wethouder Jan-Hein de Vreede, die als raadslid namens SSM, nauw betrokken zal blijven bij de Maasdrielse politiek.