fbpx

Wethouders

Jan Hein de Vreede

Email:

j.devreede@maasdriel.nl

Tel.nr.: 14 0418

Portefeuille

 • 1e loco burgemeester
 • Bouwen, milieu en monumenten v.w.b. het opdrachtgeverschap
 • Economische Zaken
 • Financien
 • Grondzaken
 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer

Regionale samenwerking / besturen

 • Bestuur BVEB
 • AB + DB Belastingsamenwerking Rivierenland BSR
 • AB + DB ODR
 • AB Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Portefeuillehouders-overleg Breedband
 • Portefeuillehouders-overleg Mobiliteit
 • Speerpuntberaad Economie en logistiek
 • Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme
 • Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Regionaal Bureau voor Toerisme RBT
 • Stadsgewest Den Bosch t.a.v. financiĆ«le afwikkeling vuilstort
 • Vitens NV

Erik van Hoften

Email:

e.vanhoften@maasdriel.nl

Tel.nr.: 14 0418

Portefeuille

 • 4e loco burgemeester
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Duurzaamheid
 • Kermis
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Programma krachtige kernen / leefbaarheid
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Verenigingen en vrijwilligers
 • Water (binnendijks)
 • Wonen v.w.b. woonbeleid en prestatieafspraken

Regionale samenwerking / besturen

 • Algemeen bestuur AVRI
 • Algemeen bestuur PHTB (2e lid)
 • Algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland (2e lid)
 • Portefeuillehouders-overleg Duurzaamheid
 • Portefeuillehouders-overleg Milieu
 • Portefeuillehouders-overleg Wonen
 • Regionaal Platform Leefbaarheid