fbpx

Wethouders


Wethouder ir. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede

Email: j.devreede@maasdriel.nl
Tel. nr.:
 14 0418

Portefeuille

 • 1e loco burgemeester
 • Bouwen, milieu en monumenten v.w.b. het opdrachtgeverschap
 • Economische Zaken
 • Financien
 • Grondzaken
 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer

Projecten

 • Programma Hoogfrequent Spoor PHS

Regionale samenwerking / besturen

 • Bestuur BVEB
 • AB + DB Belastingsamenwerking Rivierenland BSR
 • AB + DB ODR
 • AB Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Portefeuillehoudersoverleg Breedband
 • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
 • Speerpuntberaad Economie en logistiek
 • Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme
 • Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Regionaal Bureau voor Toerisme RBT
 • Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch t.a.v. financiele afwikkeling vuilstort
 • Vitens NV


Wethouder Erik van Hoften

Email: e.vanHoften@maasdriel.nl
Tel. nr.:
14 0418

Portefeuille

 • 4e loco burgemeester
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Duurzaamheid
 • Kermis
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Programma krachtige kernen / leefbaarheid
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Verenigingen en vrijwilligers
 • Water (binnendijks)
 • Wonen v.w.b. woonbeleid en prestatieafspraken

Regionale samenwerking

 • Algemeen bestuur  Avri
 • Algemeen bestuur PHTB (2e lid)
 • Algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland (2e lid)
 • Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Portefeuillehoudersoverleg Milieu
 • Portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Regionaal Platform Leefbaarheid