fbpx

Wonen

Meer en meer ZZP-ers bestormen de arbeidsmarkt. Jonge ondernemende mensen. Die we graag behouden voor onze gemeente. Niet door ze het leven onnodig moeilijk te maken met een welstandscommissie die dakpannen komt tellen, maar een die de grote lijnen bewaakt. Die zorgt dat woningen  passen in het dorpse groene karakter waar we zo trots op zijn.

Woningen in Maasdriel moeten levensloopbestendig zijn. Voor jonge gezinnen, voor ondernemers, voor gehandicapten en voor senioren. Dus: met ruimte voor kinderkamers, een kantoor, maar ook een huis zonder dorpels.

Dat betekent ook dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor een mooi straatbeeld. Dat houdt in dat je de gemeente kunt bellen als jouw omgeving onderhoud nodig heeft, maar betekent ook dat het niet erg is om zelf een bezem in de hand te nemen om je trottoir aan te vegen. Want goed wonen in de buurt, dat doen we samen.

“Goed wonen in de buurt. Dat wil toch iedereen? Daar kunnen we samen voor zorgen.” – Jan Hein de Vreede

 

 

Wonen en Ruimtelijke Ordening

  • Het groen en het dorps karakter in alle kernen behouden. Dat was wat we wilden. En dankzij inzet van SSM is er meer particuliere (en dus kleinschalige) woningbouw in de kernen mogelijk gemaakt. Natuurlijk, we hadden meer willen bereiken. Maar we gaan dan ook graag weer verder in de komende periode.
  • Er zijn gigantisch veel ZZP-ers in onze gemeente. Opgeteld, veruit de grootste werkgever van deze regio. Een bedrijf aan huis houden was echter niet tot nauwelijks mogelijk. Mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is er door de inzet van SSM nu veel meer mogelijk!
  • Er was dringend behoefte aan starters woningen onder de 150.000euro. De afgelopen periode heeft SSM steeds ervoor gezorgd dat in de woningbouwplannen er altijd zorg is gedragen voor woningen voor starters. Door de aantrekkende woningmarkt, de lage rente en vraag versus aanbod zijn de prijzen inmiddels wel gestegen. Maar de eerste twee jaar hebben we dan ook starters leningen verzorgd die starters een zetje gaven op een broze woningmarkt.
  • We hebben een duurzaamheidsbeleid vastgesteld om woningen – nieuw én bestaande bouw – duurzaam  – en levensloopbestendig te bouwen. Maar ook energie zuiniger.
  • Samen Sterk Maasdriel staat voor een humaan beleid. Zeker als het gaat om onze ouderen. Via WMO-beleid hebben we mogelijk gemaakt dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, door zorg opmaat en noodzakelijke aanpassingen aan woningen te faciliteren.